شهرك نشينى

image
درگیری ماموران امنیتی ایران با مردم روستای ابو الفضل به دلیل مقاومت آنها در برار تخریب خانه هایشان

18 Sep 2020

درگیری ماموران امنیتی ایران با مردم روستای ابو الفضل به دلیل مقاومت آنها در برار تخریب خانه هایشان.   نیرو های امنیتی به روستای ابوالفضل در حومه شهر احواز یورش بردند وبه سمت مردمی که در برابر مصادره و تخریب زمینهایشان مقاومت می کردند گاز اشک آور شلیک کردند .   مجتمع قضایی امور جنایی و انقلابی در احواز وابسته به رژیم ایران با صدور حکم برای تخریب 300 خانه در روستاهای احواز با وجود مالک بودن روستائیان،به نفع بنیاد مستضعفین وابسته به رهبر ایران علی خامنه ای.   بنیاد مستضعفین که در رسانه ها به عنوان رهبر امپراطوری دارایی مالی علی خامنه ای ایران شناخته می شود،یکی از بزرگتر

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin