حقوق زنان

image
بریحی، قربانی حقوق پایمال شده زنان

09 Jul 2020

براساس منابع حقوق بشر ، قتل زن احوازی به نام فاطمه بریحی توسط بستگانش پس از فرار از ازدواج اجباری در ایران. فاطمه بریحی ، قربانی حقوق پایمال شده زنان تحت لوای رژیم ایران است.   این منابع به سازمان برای دفاع از حقوق بشر احواز گفته اند كه فاطمه بریحی با پسر عموی خود به اجبار ازدواج كرده بود و پس از مدتی نتوانستد این ازدواج اجباری خود را ادامه دهد ، تصمیم گرفت كه به دور از خانواده خود از شهر آبادان به منطقه دیگر فرار كند.   این منابع تأیید کردند که مقامات رژیم ایران علیه جنایتی که جامعه احوازی را به لرزه درآورد ، اقدامی نکردند و برای محافظت از زنان دخالتی نکردند.  

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin