بازداشتهای خودسرانه علیه فعالین سیاسی – مذهبی احوازی

image

06 Oct 2016

حكم غیر عادلانه درحق دوتن ازفعالان مذهبى الاحواز بعد ازعدم پذيرش بازگشت به مذهب تشيع اثنا عشرى كه مذهب دولت رسمی ايران مى باشد صادر شد. آقايان حكيم خزرجي ٢٦ساله ومهدي لفته الحيدري٣٢ ساله  يكسال پیش توسط نيروهاى امنيتى ايران دستگير وبعد از چند ماه شكنجه واقامت درسلولهاى انفرادى همراه با آزار روحي رواني بسر می برند. که یکبار دیگر جهت محاكمه به دادگاه انقلاب احواز شعبه چهارم فرستاده  می شوند.

بنقل از يكي از فعالان مذهبي بنام اقاى حسن بوعذار که همکنون در کشور سوئد بسر می برند، دادگاه انقلاب شهر احواز حكم غيرعادلانه  وبيسابقه اى را درحق فعالان مذهبي اهل سنت كه بعد از سپری کردن يكسال از حبس خویش در زندان شیبان احواز، حکم جدیدی توسط رئیس شعبه چهار دادگاه احواز علیه آنها صادرمی گردد.

آقاى بوعذار اضافه می نماید رئیس شعبه چهارم آقای قاضي شمعوني برای هركدام زندانین عقیدتی يكسال حبس بر حبس قبلی صادر و آنها را بار دیگر بزندان شيبان واقع در شمال شهر احواز می فرستد. شایان ذکر است اين حكم برخلاف اصول قانوني مبني بر آزادی محكومين دادگاه انقلاب بعد از سپری کردن محکومیت خویش می بایست زندانی آزاد شوند اما به بهانه عدم امضاى توبه نامه وبازگشت از مذهب اهل تسنن وعدم پذيرش مذهب دولت ايران، از آزادى اين دوتن جلوگيرى بعمل میاید.

به گزارش خبرگذاری احوازنا، ارگان رسمی حرکت النضال العربی الاحواز: دعوت به مذهب سني بشكل گسترده در بين جوانان ملت الاحواز درحال نشر وپذيرش مى باشد واين به رغم دستگيريهاى گسترده ى نيروهاى دولت ايران عليه ملت عرب الاحواز همچنان ادامه دارد.

این منبع مطلع در ادامه تاکید کرد: هم اکنون خانواده ی فعال سیاسی ومذهبی اقای مهدی الحیدری از دوری پدر رنج می برند. لازم به ذکر است که آقای مهدی الحیدری صاحب چهار فرزند به نامهای کوثر 10 ساله، بالقیس 7 ساله، هدیل 5 ساله وجنات یکساله از نبود پدر در كنار خانواده رنج می کشند.

kother-and-hers-syster

mehdi عكس مهدى الحيدرى در كنار فرزندان خويش

 

abdullhakim-khsreji عكسى از حكيم خزرجى

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin