دستگیري شهروندان عرب

image

12 Jul 2021

 

نیروهای رژیم ایران پس از خشک کردن رودخانه ها و تالاب های، شهروندان عرب را دستگیر کردند.

 

پس از آنکه صدها شهروند مقابل ساختمان فرماندار و استاندار در احواز تجمع کردند و از آنها خواستند که در مورد خشک شدن رودخانه ها و تالاب های و کشته شدن صداها دام  و تخریب محیط زیست، که هزاران نفر از تالاب هور العظیم ارتزاق می کردند و همچنین زمین های کشاورزی که در مجاورت رودخانه هستن که در حاضر به بیابان بزرگ  تبدیل شده و  از این زمین های کشاورزی صدها خانوار ارتزاق می کردند بدون توجه به حق و مطالبه آنها، نیروهای رژیم ایران پس از پایان اعترضات شهروندان را دستگیر کردند.

 

منابع حقوق بشر گزارش دادند که مقامات رژیم ایران دیروز در تاریخ۱۰.۷.۲۰۲۱ در منطقه (الزهریه) در احواز اقدام به دستگیری شهروندان کردند.

 

این منابع فاش کردندکه در میان بازداشت شدگان، آقای علي شريفي و آقای فهد رحیم عبیداوی آقای اسماعیل رحیم عبیداوی دو برادر از محله الزهریه احواز دستگیر شدند.

 

وی افرود که نیروهای رژیم ایران به دستگیرشهروندان عرب که هدف آن ایجاد ترس و وحشت در میان تظاهر کنندگان و مطالبه گران و ادامه ندادن اعترضات در مقابل استاندار و تهدید آنها به دستگیری است.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز به ماده۲۶ پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند است. همه مردم در برابر قانون برابر هستند و بدون هیچ تبعیضی از حق و حقوق یکسانی برخوردار می باشند،تا از حمایت از آن برخوارد شوند.

 

در این راستا قانون هر گونه تبعیض را منع کرده و به افراد که از هر نژادی، رنگی،جنسی،زبانی،مذهبی، عقاید سیاسی دیگر، منشا ملی یا اجتماعی، مالکیت یا تولد، محافظت می کنند.

 

بر این اساس، سازمان حقوق بشر احواز برای دفاع از شهروندان عزیز در مقابل،دستگیری و خشونت،تبعیض نژادی، رژیم ایران، از ادامه اعترضات و تجمع و مطالبه گری و نقض حقوق بشر و مدنی و سیاسی محکوم می کند.

 

این سازمان از کلیه اورگانهای و سازمان های حقوق بشری، جامعه جهانی و شورای حقوق بشری می خواهد تا رژیم آخوند ها را تحت فشار قرار دهند تا خشونت و دستگیریهای خود سرانه و نقض حقوق بشر نسبت به ملت عزیز عرب احواز متوقف شود.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

 

دستگیري شهروندان عرب

نیروهای رژیم ایران پس از خشک کردن رودخانه ها و تالاب های، شهروندان عرب را دستگیر کردند.

نیروهای رژیم ایران پس از خشک کردن رودخانه ها و تالاب های، شهروندان عرب را دستگیر کردند.

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin