کشته شدن یکی از شهروندان احوازی

image

21 Jun 2020

باردیگر قتل غیر قانونی

کشته شدن یکی از شهروندان احوازی به نام ‘ماجد آلبوغبیش’ توسط گلوله های رژیم ایران.

 

بر حسب منابع حقوقی موجود در شهر ‘الاحواز’، از کشته شدن یکی از شهروند به نام ‘ماجد آلبوغبیش’ در کلانتری ” خور موسی ” توسط نیروهای رژیم ایران خبر دادند.

 

بر اساس اظهارات این منابع ، نیروهای پلیس (نیروهای داخل شهر) رژیم ایران ‘ ماجد آلبوغبیش ‘ پسر رحیم 25 ساله ساکن بندر معشور (ماهشهر) در تاریخ 12.06.2020  ساعت 4 بامداد هنگام رانندگی ماشین ‘پراید (سایپا) در جاده ‘خور موسی’ به صورت مستقیم مورد اثابت گلوله قرار دادند.

 

مقامات رژیم ایران هیچ جزئیاتی از این حادثه را فاش نکردند در صورتی که منابع سازمان حقوق بشر تایید میکند این حادثه ‘ قتل غیر قانونی ‘ و تحت سیاست های رژیم ایران و همچون جنایتهای علیه مردم ” احواز” است.

 

شهر معشور (ماهشهر)  شاهد قتل عام وحشتناکی در نوامبر سال 2019 بود که 200 نفر در این قتل عام کشته شدند که این فاجعه بعنوان جنایت علیه بشر به شمار می رود، که توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران به وقوع پیوسته ، که پس از آنکه گلوله های زنده را به معترضین که  در اعتراض به قیمت های بالای بنزین دست به تظاهرات زده بودند و در داخل یک مزرعه نیشکر مخفی شده بودند ، شلیک کرد ند.

 

بر این اساس، سازمان دفاع از حقوق بشر ” الاحواز” رژیم ایران با کشتن این چنین جوانان احوازی خارج از چارچوب قانون را محکوم می کند ، با تاکید بر اینکه این کار رژیم ادامه حکومت جنگل و سیاست های ناکام دولت می باشد .

 

این سازمان مسئولان رژیم ایران را کاملاً مسئول این جنایات دانست و از مقامات خواست که سریعاً جلوی این جنایات غیرقانونی را بگیرند و مقامات ایرانی را وادار کنند که مسئولیت این جنایات را معرفی کنند و از فرار مسئولین این جنایات از مجازات جلوگیری کنند.

 

و از جامعه بین المللی تقاضا دارد كه فوراً برای وادار كردن رژیم ایران به احترام و اعمال قانون ، پیروی از همه تعهد های ین المللی ، توقف اجرای احكام اعدام صادره در پرونده های سیاسی توسط دادگاه های انقلاب ایران ، اقدام كند و از همه اقدامات خشونت آمیز و قتل های غیرقانونی نسبت به مردم الاحواز در همه مقوله های خود جلوگیری كند.

 

نیاز به تحقیق در مورد قتل های غیرقانونی ، آزادی کلیه بازداشت شدگان و بازداشت شدگان در رابطه با پرونده های سیاسی ، متوقف کردن جرم ناپدید شدن اجباری و بازداشت های خودسرانه ، و کشف مکان ناپدید شدگان و آزادی آنها.

 

همچنین ، نیاز به تحقیق در مورد قتل های غیرقانونی و آزادی همه بازداشت شدگان که دارای پرونده های سیاسی هستند، متوقف کردن جرم مفقود کردن اشخاص  و بازداشت های خودسرانه ، و کشف مکان مفقود شده ها و آزادی آنها .

 

این سازمان بر لزوم تشکیل کمیته حقایق برای تعیین وضعیت حقوق بشر در الاحواز ، بازدید از زندانهای ایران ، شناسایی شرایط وخیم ، نقض حقوق زندانیان و تحقیقات در مورد قتل های غیرقانونی توصیه کرد.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

کشته شدن یکی از شهروندان احوازی به نام ‘ماجد آلبوغبیش’ توسط گلوله های رژیم ایران

باردیگر قتل غیر قانونی کشته شدن یکی از شهروندان احوازی به نام 'ماجد آلبوغبیش' توسط گلوله های رژیم ایران

کشته شدن یکی از شهروندان احوازی به نام ماجد آلبوغبیش’ توسط گلوله های رژیم ایران

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin