مقامات ايرانی به نقض حقوق كودكان و نوجوانان ادامه می دهند.

image

26 Apr 2020

سازمان حقوق بشر احواز  بازداشت خود سرانه نوجوان احوازي حسين چلداوی را محکوم میکند

 

 

سازمان امنیت ملي و سازمان اطلاعات سپاه ایران در پی ادامه دادن به نقض حقوق كودكان و نوجوانان در احواز، دور جدیدی از بازداشت کودکان را کوی علوی (کوی انقلاب) آغاز کردند.

 

طبق گزارش سازمان حقوق بشر احواز، بازداشت های اخیر، نوجوانی 16 ساله بنام حسین چلداوی را در بر داشت که توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به جای نامعلومی منتقل گردید.

طبق گزارش های بدست آمده از نزدیکان چلداوی ،  نیروهای سپاهی بعد از محاصره منزل چلداوی فرزند 16 ساله حسین چلداوی دانش آموز کلاس اول دبيرستان در مدرسه مولوی که در ورزش بوکس هم فعالیت دارد را بدون اتهام قبلی یا اخذ مجوز از مراجع ذیربط بازداشت کردند.

این سرکوب و بازداشت ها همزمان با بزرگداشت سالكرد اشغال أحواز که در بیستم آوریل هر سال توسط مردم بركزار مي شود، و بسیاری از فعالان و روشنفکران را نیز دربرگرفته است،.

 

طبق اخبار و گزارشهای دقيق بدست آمده، حسین چلداوی هیچگونه فعالیت سیاسی و فرهنگی نداشته و فقط در مراسم شعر که در احواز برگزار شده شرکت میکرد.

سازمان حقوق بشر احواز به نوبه ی خود، این بازداشت های خودسرانه که نوجوانان و جوانان را خصوصا در احواز در بر گرفته و آزارهای جسمی را شامل می شود يك نقض آشکار در قوانین و كنواسيونهاي بین المللی و حقوقى می باشد را محکوم می کند.

سازمان حقوق بشر تاکید می کند که حکومت ایران به حقوق بازداشت شدگان پایبند نیست.

سازمان دفاع ازحقوق بشر احواز از سازمان های بین المللی و جامعه ی جهانی و مؤسسه های مربوطه خواستار فشارهاي لازم برحكومت ابران را براي آزادی فوری حسین چلداوی و متوقف کردن جناياتى که کودکان و نوجوانان را هدف قرار می دهند، شد.

 

 

سازمان دفاع از حقوق بشر الأحواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin