نابودگران زندگی در احواز(اهواز) در سکوت مطلق جوامع حقوق بشرهمچنان به کار خود ادامه می دهند

image

10 Feb 2019

نابودگران زندگی در احواز(اهواز) در سکوت مطلق جوامع حقوق بشرهمچنان به کار خود ادامه می دهند

تحولات زيست محيطي بصورت مستقل برای محیط زیست نه زیان بار و نه سود آور است در حالیکه آن جامعه ای که با پدیده های زیست محیطی و طبیعت در تعامل و ارتباط است می تواند از پدیده ها فرصت یا تهدید برای آن جامعه بسازد .

همانطور که همه می دانند از زمان رضا شاه در ایران ایده ی کوچ اجباری عربها از احواز پایه ریزی شده است و تا به الان هر حکومت و دولتی که بر سرکار آمده است این سیاست کوچ و مهاجرت اجباری مردم احواز را دنبال کرده است تا بتوانند منابع طبیعی و ثروت خدادادی این منطقه را به تاراج برده و با نابود کردن حیات این منطقه ،مناطق مرکزی ایران را آباد کنند و از آنجایی که احواز یک منطقه ی جلگه ای می باشد راهی به جز یورش و حمله به محیط زیست احواز نداشتند.

در جهان محیط زیست است که شرایط زندگی بشریت را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می دهد و در زندگی بشر و نحوه ی زیستن او نقش بسیار مهمی ایفا می کند . داشتن محیط زیست سالم برای هر یک از افراد جامعه همانطور که دراعلاميه استکهلم ىر سال 1972 ثبت شد به عنوان حقی از حقوق اولیه ی بشر جهت بهتر زندگی کردن می باشد و نقض این حق به منزله ی نقض حقوق بشر درآن جامعه می باشد و می تواند با اقداماتی از سوی افراد حقیقی یا حقوقی مورد تهدید قرار گیرد و این تهدید که از راه های مختلفی ایجاد می شود زمینه ساز به خطرافتادن صلح و امنیت را نیز فراهم می کند، یکی از راه های تهدید کننده محیط زیست ، نقض تعهداتی است که کشورهای جهان در غالب قوانین و مقررات در عهدنامه ها و یا کنوانسیون های مختلف پذیرفته اند. متاسفانه ایران با وجود اینکه در بیشتر این کنوانسیونها عضو می باشد لیکن با بکار گیری تمام توان خود و با نقض تمام کنوانسیون های محیط زیست در حضور سکوت مطلق تمام کشورهای دنیا ، دست به خشکاندن این جلگه ی عظیم کرده است تا آن را از وجود زندگی و حیات خالی کند .

از چندین سال پیش ساخت سد های بزرگ بر روی تمامی رودخانه های احواز شروع شده است وهمین امر باعث خشک شدن تالاب بزرگ هورالعظیم در احواز شده است ، با این خشک شدن موج طوفان های ریزگرد های شنی تمام احواز را در بر گرفته است . به همین دلیل خیلی از شهر های احواز در دو سال اخیر بعنوان آلوده ترین شهرهای دنیا معرفی شده اند. همچنین به دلیل شدت گرما و نبود آب چندین بار این تالاب بزرگ دچار حریق شد که همین امر باعث از بین رفتن پوشش گیاهی آن منطقه گردید . علاوه بر آن رژیم ایران با تعدی به حریم بزرگترین رودخانه ی احواز یعنی کارون و ساختن جاده های ساحلی در شرق و غرب این رودخانه از پهنای این رودخانه کاسته است و از لایروبی این رودخانه سالیان است که سر باز زده تا بتواند رودخانه ای که شریان اصلی حیات در این منطقه می باشد را به آبراهه ای کوچک تبدیل کند.

بارشهای اخیر متاسفانه بهانه ای بود که بار دیگر رژیم ایران در یک حرکت سیاسی و برنامه ریزی شده ضربه ای دیگر به مردم و محیط زیست وارد کند که زندگی در این منطقه را به نابودی کامل بکشاند . آنها مخازن 3 و 4 سد کرخه به بهانه پر شدن مخازن مذکور بر روی زمینهای کشاورزی و روستاها باز کردند که به طور کلی در چند روزاخیر طبق آمار موجود در سایت هلال احمر[1]تعداد اهالی 11 روستا در سوس(شوش)، 6 روستا در تستر(َشوشتر)، 12 روستا در میسان (دشت آزادگان)، ۶ روستا در دزفول و شهر رفیع در هویزه تخلیه شده‌اند و سیل همچنان دیگر مناطق این شهرها را تهدید می کنند . بیش از 2000 نفر آواره شدند. با اینکه رژیم این توانایی را داشت که با باز کردن این آب بر روی تالاب ، هم محیط زیست را دوباره زنده کنند هم از نابود کردن زندگی مردم منطقه جلوگیری کنند لیکن بازی با جان و زندگی مردم را انتخاب کردند تا بخاطر دکل های نفت و سیاست نژادپرستانه و ضد انسانی این رژیم و ایجاد بحرانهای معیشتی و زیست محیطی ، اهداف فراری دادن بومیان منطقه و استخراج هر چه راحتتر نفت را دنبال کنند ،حتی در این میان پروژه انتقال قسمت بسیاری از آب کارون به مرکز ایران را اجرا کردند چون خوب می دانند آگر آب وارد تالاب هور شود استخراج نفت گرانتر پای مافیا تمام می شود .

یک سازمان عظیم برای حفاظت از محیط زیست در همه ی کشورها پایه گذاری شده است وظیفه اش حفاظت از محیط زیست است مردم هم حمایت کنند و رعایت کنند، نه اینکه جورش بر دوش مردم باشد. اما محیط زیست ایران در احواز چه حمایتی از محیط زیست کردند؟ حیات وحش و پوشش گیاهی که نابود شدند، آب و رودخانه و تالاب و دریاچه خشک شده اند یا تصرف می شوند. هوای شهرها همیشه جزء آلوده ترین شهرهای جهان است و صنایع هم بر آلودگی می افزایند، آسمان در احواز بر سر مردم باران گِل می بارد یا گرد و غبار مردم به جای اکسیژن قورت می دهند. همچنین با ساخت سدهایی با اهداف سیاسی و نژادپرستانه ،این منطقه را در تابستان با پدیده ی خشکسالی و بی آبی شدید مواجه می کنند و در زمستان با سیلابهای سیاسی و مهندسی شده سیل به راه می اندازند تا هدف غیر قابل سکونت بودن این منطقه تحقق یابد و با بی عدالتی مردم این منطقه به کوچ اجباری دچار شوند.

از تمام ارگانها و سازمانهای مدافع محیط زیست و حقوق بشر مصرانه تقاضا داریم دربرابر فاجعه ی انسانی و زیست محیطی حاصل از سیاستهای خودخواهانه و نژادپرستانه ی ایران در احواز که درحال رخ دادن است جلوگیری کند . متاسفانه رژیم ایران همچنان به باز کردن مخازن سدها بر روی مردم ادامه می دهد و مردم این منطقه برای متوقف کردن آن نیاز به فشارهای بین المللی و سازمانهای مدافع محیط زیست برای متعهد کردن ایران به کنوانسیون ها منجلمه کنوانسیون CBD (تنوع زیستی ) و یا کنوانسیون رامسر را دارند که با اجرا شدن تعهدات محیط زیستی و رعایت حقوق بشر در منطقه از تلفات بیشتر این فاجعه جلوگیری شود.

[1] https://www.farsnews.com/news/13971110000111/35-روستاوشهررفیعدرخوزستانبهدلیلوقوعسیلتخلیهشدند

 

 

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin