مشاهده کنید … تلنبار شدن غیر منتظره محصولات کشاورزی، یک فاجعه ی غم انگیز برای کشاورزان احوازي در سوس ( شوش )

image

16 Apr 2020

مشاهده کنید … تلنبار شدن غیر منتظره محصولات کشاورزی، یک فاجعه ی غم انگیز برای کشاورزان احوازي در سوس ( شوش )

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز یک ویدئو از احواز دست یافته که نشانگر انباشته شدن محصولات کشاورزی در شهر سوس است .

بر اساس این ویدئو ، کشاورزان محصول خیار خود را که یکی از مهمترین و گسترده ترین محصولات سبزیجات است ، پس از رکود اقتصادی در بازارهای محلی، روی هم تلنبار کردند.

به گفته کشاورزان احوازي که با سازمان ارتباط برقرار کرده اند  ، به دلیل گرانی بذر،عدم توانایی کشاورزان در پرداخت اجاره اراضی کشاورزی،علاوه براین عدم توانایی آنها در پرداخت وامهایی که برای کشت اراضی خود گرفته اند، وضعیت اقتصادی این کشاورزان به سمت وخیم شدن می رود.

این سازمان تاکید کرد که رژیم ایران با هدف از بین بردن هرگونه تلاش برای پیشبرد بخش کشاورزی، عمدا بخش کشاورزی را در احواز تخریب کرده که منبع اول و اصلی زندگی مردم احواز است این در حالیست که کشورهای جهان به دلیل وجود ویروس کرونا در حال تلاش برای حمایت از کشاورزان خود از طریق بسته های كمكي است ، رژیم ایران تا به الان هیچ گونه حمایتی در این راستا نداشته است.

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin