قوه قضائیه ایران حکم اعدام جاسم حیدری را تایید نمود

image

14 Jan 2021

در یک دادگاه نمایشی … قوه قضائیه ایران حکم اعدام  فعال احوازی جاسم حیدری را تایید نمود.

 

 دادگاه عالی ایران در تهران پس از برگزاری چند جلسه دادرسی ناعادلانه در حق این فعال احوازی ، حکم اعدام را در حق وی صادر کرد، پس از آن که وی را به اتهامات ساختگی متهم و اعترافات اجباری وی را محکوم کرد کرد

.

نیروهای رژیم ایران با مشارکت اطلاعات ایران جاسم حیدری را در دسامبر سال 2017 دستگیر کردند و شعبه دوم دادگاه انقلاب ایران وی را به اتهام تحریک ، اخلال در امنیت ملی ایران و برقراری ارتباط با گروه های مخالف متهم کرد ، اتهاماتی که منجر به مرگ مطابق مواد 287 و 288 قانون مجازات ایران می شود.

به گفته منابع حقوق بشر در داخل احواز ، سرویس های امنیتی حیدری را در زندان اوین قرار دادند و در آن زمان وی مورد شکنجه وحشیانه ای قرار گرفت و به دلیل استواری وی ، سرویس اطلاعاتی مادر بیمار 50 ساله وی ، مرضیه حیدری را برای گرفتن اعترافات از وی تحت فشار روانی دستگیر کردند و وی را در زندان سپیدار قرار دادند و اخیراً با قرار وثیقه آزاد شد.

این منابع اشاره کردند که مقامات رژیم ایران جاسم حیدری را پس از مدتی بازداشت در زندان اوین به زندان شیبان منتقل کردند که پس از اعتراض بازداشت شدگان به تأمین مکانی امن برای آنها پس از شیوع ویروس کرونا در داخل زندان ، شاهد وقایع خونین در انجا بود.  مقامات زندان در آن زمان با خشونت و با استفاده گلوله های مستقیمی که به سوی بازداشت شدگان شلیک کردند که منجر به مرگ و جراحات تعدادی از  زندانیان شد کنترل کردند. که خشم  سازمان های حقوق بشری به رهبری عفو بین الملل از رژیم ایران را برانگیخت و آنچه رخ داده را فاجعه ای انسانی دانست که مستلزم پاسخگویی مقامات ایرانی است.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر الاحواز بدون انجام دادرسی های عادلانه و یا حتی دادن فرصت به بازداشت شده برای تعیین وكیل برای دفاع از وی ، احكام ناعادلانه صادر شده توسط مقامات قضایی ایران را بر اساس بخشنامه ها و دستورات رژیم ایران محكوم می كند.

 

این سازمان معتقد است که رژیم ایران بخاطر صدور احکام ناعادلانه ای که با قطعیت می داند صاحبان آنها هیچ جرمی و گناهی مرتکب نشده اند و تنها قدرتمندترین رژیم های استبداد و نقض حقوق بشر می توانند آنها را بکشند ، حواس خود را از دست داده یا آنچه از آن باقی مانده است ، و اعتصاب علیه قوانین

این سازمان از همه سازمانها و سازمانهای مدافع حقوق بشر و جامعه جهانی خواسته است تا فوراً و فوری وارد عمل شوند ، و تمام تلاش خود را برای از بین بردن این بی عدالتی ، و آزاد كردن بازداشت شدگان و بازگرداندن آنها به خانواده ها و خانواده هایشان انجام دهند.

 

 سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin