قدردانی سازمان “حقوق بشر” احواز از محکومیت بین المللی جنایات رژیم ایران علیه زندانیان

image

25 Apr 2020

قدردانی سازمان “حقوق بشر” احواز از محکومیت بین المللی جنایات رژیم ایران علیه زندانیان

سازمان احوازی از کمیسیون عالی سازمان بین الملل درخواست دارد  تا نقض حقوق بشر رژیم ایران علیه زندانیان احوازی را متوقف کند

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز در مورد محکومیت کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در مورد جنایات رژیم ایران علیه زندانیان، تشکر می کند.

میشل باچل ، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی بیانیه ای اعدام مقامات ایرانی، دومین زندانی زیر سن بلوغ تنها در چهار روز را محکوم کرد واین سازمان از کمیساریای سازمان ملل خواسته است که به زندانیان احوازی که از انواع شکنجه و ظلم را در زندانهای بدنام ایران رنج می برند، توجه کند.

این سازمان از کمیساریای سازمان ملل خواسته است که برای اطمینان از فضای پاک ، آب تمیز و بهداشت فردی برای همه زندانیان احوازی اطمینان حاصل کند و مقامات رژیم ایران را وادار به انجام اقدامات پیشگیرانه در برابر ویروس واگیردار کرونا (کوید ۱۹) کند.

وی تأکید کرد که جامعه جهانی باید در مقابله با “تخلفات ایران” علیه مردم عرب احوازی بپردازند، و به مسئله احواز بطوری اهمیت بدهید که شایسته آن است.

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز تأکید کرد که برای بررسی قتل تقریباً ۳۶ زندانی احوازی توسط رژیم ایران که پس از پیوستن به اعتراضات از  ترس ابتلا به ویروس کورونا شدند، خواستار اعزام یک مأمور بین المللی می باشد .

و همچنین تحقیقات مستقلی در مورد شکنجه ها و کشتار  که در محل بازداشت انجام شده است  و اشخاص مسئول را در این موضوع مشخص و محاکمه شوند.

و از اتحادیه جهانی می خواهد تا به وظایف بشردوستانه خود  نسبت به همه زندانیان و بازداشت شدگان احوازی را انجام دهد و از سیاست مصونیت ناقصین حقوق قوانین بین المللی از مجازات جلوگیری کند.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin