طرحی برای تغییر بافت جمعیتی

image

11 Jul 2021

خشک شدن تالاب هور العظیم: طرحی برای تغییر بافت جمعیتی …

تالاب هورالعظیم یکی از بزرگترین تالاب‌های که درمرز عراق و الاحواز (خوزستان) در جنوب ایران واقع شده است. همچنین دو تالاب مزرعه و دورق، جایی که این تالاب ها نقش مهمی را در زیبای طبیعت، کشاورزی و دامداری  و ماهیگیری در آن منطقه ایفا می کنند.

 

رژیم ایران سالها پیش با طرحی منظم و آگاهانه با هدف تغییر بافت جمعیتی و مهاجرت از سرزمین خود به شهرهای فارس زبان از طریق سیاست خشک کردن رودخانه ها و تالاب های موجود، علاوه بر رودخانه های بسیاری که اکنون در معرض نابودی به دلیل ساخت سدهای متعدد در مسیر این رودخانه ها  با هدف کاهش حق آبه آنها که بسیاری از ساکنین اهواز و ماهیگیران و دامداران از آن ارتزاق میکنند، آغاز کرده است.

 

و این تالاب ها به جاهای تبدیل شد که از آن گرد و غبار ایجاد می شود، زیرا باعث آلودگی محیط زیست می شود و طبق آمار سازمان هواشناسی نشان می دهد که 10٪ منشا این گرد و غبار داخلی و از 2005 تا 2015 منشا داخلی افزایش یافته است.

 

خطری که در حال حاضر منطقه با آن روبرو است باعث ایجاد گرد و غبار و نابودی محیط زیست و  شور شدن هزاران هکتار از زمین‌های زراعی شده است که منجر به انتشار بیماری های خطرناک و مسری در آنجا گردیده است.

 

فعالان محیط زیست از طریق  انتشار کلیپ های ویدئویی این سیاست رژیم را که باعث خشکسالی تالاب ها شده است را محکوم کردند، اما رژیم ایران همچنان این سیاست را ادامه میدهد، زیرا حتی به گزارش های ارسال شده به اداره آب در احواز پاسخ نمی دهد.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز نسبت به یک فاجعه انسانی که موجب کشته شدن هزاران دام شده است، هشدار می دهد که رژیم ایران مسئولیت کامل خشک کردن رودخانه ها و ایجاد سد بر روی آنها را بر عهده گیرد.

 

این سازمان از سازمانهای جامعه جهانی و صلیب سرخ درخواست می کند تا فوراً برای توسعه راه حل های بحران کنونی مداخله کرده و مردم اهوازی را از، آوارگی، گرسنگی و فقر نجات دهند.

 

همچنین از دادگاه بین المللی و شورای امنیت دعوت می کند تا مقامات رژیم ایران را مسئول بی توجهی عمدی خود برای محدود کردن اثرات خشکسالی فاجعه بار و آلودگی محیط زیست بدانند.

 

 سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

 

 

خشک شدن تالاب هور العظیم: طرحی برای تغییر بافت جمعیتی

خشک شدن تالاب هور العظیم: طرحی برای تغییر بافت جمعیتی

خشک شدن تالاب هور العظیم: طرحی برای تغییر بافت جمعیتی

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin