شلیک سه گلوله محمد سواری را شهید کرد

image

17 Aug 2020

شلیک سه گلوله محمد سواری را شهید کرد

 

شلیک سه گلوله ‘ محمد کاظم سواری’ شهروند احوازی را شهید کرد .

 

 

تنها گناه شهید احوازی ‘محمد کاظم الساری’ ساکن شهر  الرفیع، این بود که برای خانوادش و فرزندانش در جستجوی غذا، بیرون رفته بود، بر این اساس وی هدفی برای رژیم ایران تبدیل شد، که این رژیم در زیر باران گرفتن او توسط گلوله تردیدی نکرد .

 

سه گلوله برای خاتمه دادن زندگی او کافی بود، وی بعد از دو روز مصدومیت در بیمارستان در تاریخ 25.06.2020 دار فانی را وداع گفت.

 

شهید محمد کاظم فرزند شهید کاظم الساری که در دهه نود توسط مقامات رژیم ایران همراه با عبدالزهرا هیلل الساری و مجید حمدان الحیدری به اتهام  حمله به تاسیسات نفتی که با آن ثروت احوازی ها توسط رژیم غارت میشد، اعدام شدند .

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز، خاطرنشان می کند که فقر شدید و محرومیت جوانان احوازی از اشتغال در شرکت های نفتی که در منطقه میسان احواز فعالیت می کنند ، جوانان اهوازی و ساکنان مناطق مرزی مانند الرفیع را تحت فشار قرار می دهد تا برای کار در فروش دام به طرف عراق راهی شوند ،

 

این سازمان توضیح می دهد که به جای اینکه رژیم ایران فرصت شغلی برای این ساکنان که از حاشیه نشینی و نژاد پرستی رنج می برند ، فراهم کنند، نیروهای رژیم با وحشیگری و بی رحمی با ساکنان برخورد میکنند زیرا آنها را در کمین ها شکار می کند ، همانطور که با کردها در کوه های (کولبران) انجام می شود ، که در همان زمینه فعالیت می کنند.

 

به نظر میرسد همانطور که خانواده و فرزندان شهید کاظم الساری  در فقر و محرومیت زندگی میکردند، نوه های او در حال نوشیدن همان جام هستند ، به خصوص با عدم وجود نهاد ملی برای مراقبت از آنها.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز ، با شدیدترین شرایط ، این جنایت فجیع را محکوم می کند و نسبت به مقابله با اعدام های از پیش تعیین شده ، هشدار میدهد .

 

این سازمان تأیید می کند، که قتل شهید’ محمد کاظم لازم الساری’ جرمی علیه بشریت و نقض آشکار قوانین بین المللی، بشردوستانه و ساده ترین و بهترین گواه بر میزان نژادپرستی و فاشیسم است، که رژیم ایران آن را روی مردم احواز و سایر اقلیم ها اعمال میکند .

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز، از سازمانهای حقوق بشر، منطقه ای، و بین المللی درخواست دارد این جنایت و سایر موارد دیگر برای ارجاع آنها به دیوان بین المللی کیفری مستند گردد ،سکوت شرم آور موسسات و نهادهای بین المللی در برابر تکرار این جنایات را باید سرزنش کرد .

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin