سیکل تکراری حمله و تعرض به امدادگران مردمی اینبار در صنف معلمان

image

03 May 2019

سیکل تکراری حمله و تعرض به امدادگران مردمی اینبار در صنف معلمان


با افزایش نارضایتی سیل‌زدگان احواز از نارسایی اقدامات نهادهای دولتی و حکومتی در یاری رساندن به مردم این منطقه، فشار بر امدادگران تشکل‌های مردمی شدت یافته است .

بعد از دستگیری فعالان مدنی و فرهنگی موسسه میثاق و دیگر موسسات اینبار حکومت ایران دستگیری های خود را به صنف معلمان کشانده است تا رعب و وحشت را در بین دانش آموزان گسترش دهد.

بامداد روز دوشنبه 9 ارديبهشت ماه 1398، تعدادی از معلمان و امدادگران عرب توسط حکومت ایران بازداشت شدند. اسامى افراد بازداشت شده به شرح زير است:

1- ناجی سواری فرزند عبود، 38 ساله متاهل و داراى سه فرزند،معلم در مدرسه طالقانى فرهنگشهر احواز و نویسنده عرب احوازی

2- –ماهر دسومی،30 ساله، متاهل وداراى يك فرزند، معلم در مدرسه غیر انتفاعی منطقه شیبانپژوهشگر، نويسنده وفعال عرب

3- على عبيداوى،36 ساله،متاهل داراى سه فرزند، معلم مدرسه قدس شهر حميديه.

4- عبدالله فريسات، 27 ساله ،فعال مدنی هرسه معلم از محل كارشان بازداشت شده اند، درحالی‌ که اصل ۳۹ قانون اساسی به صراحت می‌گوید “هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.”

حال سوال اینجاست که آیا معلم حرمت ندارد که بدون ارائه حکم قضائی و در برابر دانش آموزان خود باید بازداشت شود ؟ هدف از ایجاد این رعب و وحشت بین کودکان چیست ؟اثرات و عواقب چنین بازداشتهایی بر روحیه ی دانش‌آموزان برای یک حکومت آیا به این اندازه بی ارزش می باشد ؟

سیاست سرویس های امنیتی ایران به سرکوب تمام جنبش های مردمی پایه گذاری شده است و همیشه با این نگرش به این جنبش ها نگاه می کند که فرقی ندارد این جنبش در راستای کمک به مردم بحران دیده باشد یا در راستای مشکلات فرهنگی ، اقتصادی ، معیشتی و…. باشد تمام جنبش های مردمی را سیاسی و ضد حکومت خود می بیند . سرکوب رو به رشد امدادگران مردمی ، معلمان و فعالان کارگری و مدنی رویکرد قدیمی است که از سوی حکومت ایران برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم و با اهداف کنترل نارضایتی مردم به خصوص در ماههای اخیر اجرا می شود.

شاهد هستیم که حاکمیت ایران به جای بهره برداری از امدادهای مستقل مردمی به صورت غیر قانونی و بدون دلیل اقدام به بازداشت های گسترده امداگران مردمی کرده است و به جای اینکه کمک رسانی به مردم سیل زده، از ترس افزایش نارضایتی مردم نسبت به خرابکاری های متعمدانه دولت در ایجاد سیل های مصنوعی و جلوگیری آنها از کمک های امدادگران مردمی جیره خواران خود یعنی شبه نظامیان تروریست مثل حشد الشعبی و حزب الله لبنان و فاطمیون و …. را با هدف سرکوب مردم وارد منطقه ی احواز می کند .

همان‌طور که انتظار می‌رفت، این شبه نظامیان به همراه نهادهای امنیتی حکومت ایران در احواز بین مردم با عنوان جهاد برای کمک حاضر شدند ولی به جای کمک رسانی مشغول شناسایی فعالان مدنی جهت سرکوب جنبشهای مردمی شده‌اندکه این نشان از ادامه ی پروژه‌ی سرکوب مردم عرب احواز و بیش از پیش امنیتی کردن فضای این منطقه دارد .

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز ضمن محکوم کردن این دستگیری‌های خودسرانه حکومت ایران و درخواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها، از سازمان ها و جوامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر مصرانه درخواست می کند که با محکوم کردن این دستگیری ها بر فشار خود علیه حکومت ایران جهت آزادی امدادگران مردمی بیافزاید .

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

عبدالله فريسات

علي عبيداوي

ماهر دسومي

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin