دستگیری گسترده سازمان دهندگان اعتراضات علیه بیکاری و  استخدام کارگران غیربومی

image

02 Oct 2020

دستگیری گسترده سازمان دهندگان اعتراضات علیه بیکاری و  استخدام کارگران غیربومی

 

 مقامات رژیم ایران علیه سازمان دهندگان تظاهرات علیه بیکاری و استخدام کارگران فارسی در روستای موران احوازی ، دست به دستگیری گسترده ای زدند.

 

منابع حقوق بشری گفتند که در میان بازداشت شدگان قیس جلیل الناصری ، قاسم الناصری رمضان ، حبیب معاوی و فاضل حاچم کردونی بودند، در حالی که هویت سایر افرادی که توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر شده و آنها را به مکان نامعلومی منتقل كرده اند.

 

معترضین در اعتراض به عدم اشتغال احوازی ها ، بیکاری گسترده و جایگزینی افراد بومی با مهاجران ایرانی در پروژه های نیشکر ، راهپیمایی مسالمت آمیزی ترتیب دادند.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز  سیاست تبعیض نژادی را که توسط مقامات رژیم علیه مردم احواز  اعمال می شود ، محکوم می کند ، که از جمله این موارد ، محرومیت از استخدام در شرکت ها و ادارات مختلف در احواز است

 

این سازمان ، آوردن شهرک نشینان فارس ، فراهم آوردن فرصت های شغلی برای آنها و رفع موانع پیش روی آنها در داخل سرزمین های احواز ، که باعث افزایش میزان بیکاری در احواز در مقایسه با سایر مناطق در جغرافیای ایران شد ، رژیم را محکوم می کند.

 

همچنین نشان می دهد که کارگران احوازی به دلیل مطالبه حقوق مالی خودشان هر روز با رفتارهای تحقیرآمیز و غیرانسانی قرار می گیرند و  این نقض آشکار قواعد حقوق بین الملل ، کنوانسیون های بین المللی و منشورهای مربوط به حقوق بشر می باشد که آنها خواستار فعال سازی قوانین بین المللی در مورد کارگران است.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز درخواست خود را از سازمان های جامعه مدنی ، سازمان ملل و ارگان های مربوط به حقوق کارگران ، برای موظف کردن رژیم ایران برای جلوگیری از اقدامات نژادپرستانه خود علیه کارگران احوازی و پاسخگویی این رژیم در قبال جنایات علیه آنها ، دوباره اعلام می کند..

 

 

 سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin