سازمان دفاع از حقوق بشر احواز بازداشت های گسترده در شهر سوس (شوش) را محکوم می کند

image

24 Jan 2019


سازمان دفاع از حقوق بشر احواز طی بیانه ای موج دوباره از دستگیریهای گسترده توسط نیروهای اشغالگر حکومت ایران در شهر سوس را محکوم کرد. طي این بیانیه :
“سازمان دفاع از حقوق بشر احواز،هجوم نیروهای حکومت آخوندی به خانه ی احوازی ها در روستای خلف المسلم از توابع شهر سوس را با نگرانی زیادی دنبال کرده است.”
در این بیانیه نیز اضافه شده است :”نیروهای حکومت ایران در شهرستان سوس ، ساعت پنج صبح روز سوم بهمن ماه ، بدون داشتن هیچ گونه مجوزی از دادگاه به منزل آقای” صدام چایان کعبی” و منزل آقای  ” لفته عبداللهی کعبی ” حمله کردند و فرزند صدام، قیس چایان کعبی که مجرد و ا 25 سال سن دارد و همچنین فرزند آقای لفته ، به نام ” آقای مالک عبدالهی الکعبی ” که ایشان نیز مجرد و 24 ساله می باشد، دستگیر کردند و متاسفانه این دو نفر تا کنون بدون هیچ گونه دلیل و اتهامی در بازداشت هستند.

 

در این بیانیه تأکید شده است  که “این حملات بدون دلیل و مجوز قانونی و با ایجاد رعب و وحشت در اعضای خانواده مخصوصا بین کودکان و زنان ادامه دارد و بر همین اساس، این سازمان از جامعه بین المللی درخواست می کند که با مداخله سریع، به روند تهاجمی دستگیری های غیرقانونی و خودسرانه پایان دهد ، و بر ضرورت وجود احترام و پایبندی به کنوانسیون های بین المللی و معاهدات و اسناد حقوق بشر تأکید دارد .
این بیانیه ادامه میدهد که “سازمان دفاع از حقوق بشر احواز جهت جلوگیری از نقض فزاینده ی حقوق بشر در حق مردم احواز که در زیر سایه ی نژاد پرستی و تبعیض و فرقه گرایی و سرکوب رنج می برد و همه ی این موارد خود مخالف تمام کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و انسانی می باشد، از کشورهای منطقه و جهان افزایش اعمال فشار بر حکومت ایران در تهران ، و باز پس گیری برخی از حقوق پایمال شده توسط کشور اشغالگر ایران را درخواست دارد .
سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin