مقامات رژیم ایران فعال فرهنگی احوازی “محمد بوعذار” را دستگیر کردند‌

image

24 Apr 2020

مقامات رژیم ایران فعال فرهنگی احوازی محمد بوعذار را دستگیر کردند‌

 

نیروهای نظامی ایران ، پس از یورش به منزل این فعال فرهنگی، بدون هیچ گونه اتهامی وی را دستگیر ، و به مکان نامعلوم منتقل کردند.

این دستگیری همزمان با یورش های گسترده ای که توسط مقامات رژیم ایران در الاحواز آغاز شده بود، صورت گرفت و تعدادی از فعالان فرهنگی  را در شهرها و روستاهای مختلف مورد هدف قرار داد.

براساس اعلام سازمان دفاع از حقوق بشر احواز، نیروهای رژیم ایران پس از مداهمت  منزل این فعال فرهنگی دارایی ها وی از جمله رایانه شخصیش  را مصادره کردند.

نیروهای رژیم ایران عمدآ فعالان سیاسی و فرهنگی  احوازی را از طریق بازداشت خودسرانه و اعمال بدترین انواع شکنجه ، جهت خاموش کردن صدای آنها  و محو هویت احوازیشان،  مورد تهدید قرار می دهند.

سازمان حقوق بشر احواز، دستگیری های خود سرانه را که توسط نیروهای رژیم ایران علیه فعالان احوازی انجام شده است، که منجر به نقض شدید حقوق بشر  بین المللی است، محکوم می کند.

این سازمان همچنین به عنوان یک راه برای اطمینان از رعایت قوانین حقوق بین الملل و عدالت در اراضی احوازی ، از جامعه جهانی و سازمان های مدافع حقوق بشر می خواهد که با فعال کردن سازو کارهای پاسخگویی از افراد مظنون به دست داشتن در هر یک از تخلفهای جدی که نیروهای رژیم ایران علیه فعالان فرهنگی  مرتکب شده اند، فورآ اقدامات لازم را انجام دهند.

 

سازمان دفاع ازحقوق بشر احواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin