رژیم ایران برای پیشبرد اهداف مهاجرت اجباری شهروندان عرب در ارجان از سلاح تخریب منازل مسکونی استفاده می کند

image

31 May 2020

رژیم ایران برای پیشبرد اهداف مهاجرت اجباری شهروندان عرب در ارجان از سلاح تخریب منازل مسکونی استفاده می کند

 

از سیاست تشنگی گرفته تا تخریب منازل ، رژیم ایران با استفاده از روشهای مختلف، زندگی را برای مردم بی دفاع الاحواز دشوار می کند تا آنها را به سمت مهاجرات اجباری و ایجاد یک واقعیت جدید دموگرافی و جغرافیایی به نفع خود، سوق دهد.

 

اخیراً ، سازمان دفاع از حقوق بشر احواز در مورد تخریب منازل شهروندان عرب در ارجان در روز سه شنبه ( 27 اردیبهشت) توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران اطلاعاتی به دست آورده و ثبت کرده است.

 

مسئله شهروندان عرب در آن منطقه به جنگ عراق و ایران برمی گردد، زیرا جنگی که خانه های آنها را ویران کرده بود، آنها را مجبور به مهاجرت از سرزمین های خود کرد.

 

با این حال ، از شركتهای نفتی که اراضی آنها را در نزدیكی شهر بوستان مصادره كردند، در امان نماندند. به همین دلیل  خانه های خود را با امکانات خیلی کم در شهرهای ارجان ساختند که الان بعد از چند سال نیز توسط نیروهای امنیتی تخریب شدند.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز تأیید می کند که رژیم ایران از طریق تشدید سیاست های تخریب خانه ها مرتکب جنایات جنگی علیه احوازی ها می شود، زیرا عمدا و غیرقانونی افرادی را که در ارتباط با نقص حقوق بین المللی بشر مرتکب تخلف نشده اند، بدون دلیل محکوم و مجازات می کند.

 

همچنین با اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 که حق زندگی برای هر شخص را تأیید می کند مغایرت دارد.  این اعلامیه مهمترین سند بین المللی در زمینه حقوق بشر است.

 

این سازمان مجدداً از جامعه بین الملل می خواهد كه فوراً  مقابل سیاست تخریب خانه ها عکس العمل نشان داده، مرتكبان و همچنین كسانی كه به آنها دستور داده اند را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

علاوه بر این، برای دور کردن رژیم ایران از سیاست انتقام دسته جمعی ، آسیب رساندن به تمام خانواده ها بطوریکه اصل عدالت را مطابق با میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نقض کند، به این رژیم اعمال فشار کند .

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin