دستگیری های جدید نونهالان در احواز

image

28 Jun 2020

دستگیری های جدید افراد زیر سن قانونی در احواز

نیروهای رژیم ایران اقدامات جدیدی را برای دستگیری افراد زیر سن قانونی در احواز انجام می دهند

 

دستگیری های جدید نونهالان در احواز

مقامات رژیم ایران محدوده ی دستگیری ها  را در احواز گسترش داد تا شامل شهرها و محله ها ی مختلف باشد، در راستای سرکوب شدید جوانان احواز و سوءاستفاده کردن از افراد زیر سن قانونی .

 

به گفته منابع حقوق بشری ، نیروهای امنیتی رژیم ایران یکی از شهروندان احوازي به نام ‘کريم عبیات’ 18 ساله را بدونه هیچ گونه اتهام مشخصی بازداشت کردند، که این دستگیری ها بخشی از حملات جدیدی است که این هفته آغاز شده و محله ی الثوره را در بر گرفت  .

 

منابع محلی به سازمان دفاع از حقوق بشر احواز اعلام کردند که نیروی امنیتی رژیم ایران به همراه سرویسهای اطلاعاتی به طرز وحشیانه ای به منزل آقای “کریم عبیات” هجوم آورده و خانواده ها را به وحشت انداخته، همچنین وسایل وی را برده وبدون هیچ نوع اطلاع  قبلی او را به جای نا معلومی منتقل کردند.

 

در ادامه همچنین به این سازمان اعلام کردند که نیروهای امنیتی رژیم ایران با همراه نیروی اطلاعاتی در شهر” عبادان “(یکی  از شهرهای بزرگ احواز) سحرگاه روز15.06.2020 به محل هجوم آورده، و آقای ” عباس ایربیحات رمضان ” را دستگیر کرده و به جای نامعلومی انتقال دادند .

 

این منابع نیز تأکید کردند که مقامات رژیم ایران، با هدف محدود کردن و متوقف کردن فعالیت های فرهنگی و فعالیتهایی در زمینه شعر که جزئی از فرهنگ آن منطقه می باشد و هدف از آن گسترش آگاهی ملی و حفظ هویت عرب احواز، و رد کردن سیاستهای رژیم ایران بوده است به شکنجه کردن و بازداشت کردن جوانان عرب احواز ادامه می دهد .

 

به همین دلیل سازمان دفاع از حقوق بشر احواز، نگرانی عمیق خود را از سرنوشت بازداشت شدگان در زندانهای بدنام ایران باتوجه به شیوع ویروس کرونا (کویید 19)  اعلام می کند.

 

به ویژه اینکه رژیم ایران اقدامات احتیاطی توصیه شده سازمان بهداشت جهانی را نادیده میگیرد .

 

این سازمان تأیید می كند كه مقامات رژیم ایران سیاست بی توجهی را در قبال زندانیان انجام می دهد و از تهیه و ورود وسایل از جمله داروهای پزشکی برای آنها خودداری می كنند، این امر با تعهدات ایران به قوانین بین المللی و اصول حقوق بشر در تضاد است و نقض آشکار تعهدات  بین المللی می باشد.

 

همچون سازمان دفاع از حقوق بشر احواز از سازمان ملل متحد و سازمانها و ارگانهای بین المللی و حقوق بشر در خواست می کند ، كه برای متوقف كردن سیاست بازداشتهاي غیرانسانی، غیرقانونی، توسط رژیم ایران مداخله كنند ، كه هیچ نوع رحمی به جوانان و بزرگسالان احواز نمی كنند ،که این به یك جنایت جنگی در حال تبدیل شدن است.

 

و از جامعه جهانی می خواهد كه همچنان به فشار بر رژیم فاشیستی ایران كه مردم عرب احوازی را با جنایات وحشیانه خود اذیت كرده و وحشتناکترین انواع شكنجه های مرگبار به كار میگیرد و و از مشغول شدن جامعه جهانی به ویروس کرونا استفاده می کند .

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

دستگیری های جدید نونهالان در احواز

دستگیری های جدید نونهالان در احواز

دستگیری های جدید نونهالان در احواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin