در پرتو شکست رژیم … ابتکارات همگانی مردم احواز براي ضدعفوني کردن خیابان ها و خانه ها در برابر کرونا

image

16 Apr 2020

احواز در طی بحران جهانی کرونا …ابتکارات مردمی برای مقابله با همه گیری و عدم موفقیت رژیم ایران..

 

اين كمپين در تلاش برای محدود ساختن شیوع ویروس جدید کرونا ، بر اجرای ابتکارات مردمی و کمپین های ملی بر  پاکسازی خیابان های احواز نظارت می کند.

این اقدامات شامل تمیز و ضدعفونی کردن خیابان ها و پر کردن چاله می باشد زیرا این مکان ها محیط مناسبی را برای شیوع  اپیدمی ها و بیماری های اندمیک را فراهم می سازد، بنابراین تا حد امکان باید ضدعفونی شوند همچنین اطلاع رساني در مورد دستورالعمل های بهداشتی مناسب برای جلوگیری از همه گیر شدن اين ویروس.

شرکت کنندگان در این طرح بیان می کنند اگرچه با سهلانكاري عمدی به زیرساخت ها و امکانات عمومی در احواز برای ده ها سال، اجرای این طرح را به دلیل قابلیت های مادی ، تجهیزات و تخصص فنی مورد نیاز دشوار كرده است ولی امكانات ساده موجود عاملی دلگرم کننده را برای ادامه اجرای طرح توسط آنها بوجود می آورد. این کمپین شاهد حضور گسترده شهروندان برای مشارکت در اقدامات پاکسازی و تمیز کردن محلات و خیابان ها ي ، بازارها است.

این ابتکار عمل مردمی به عنوان راهکاری عملی برای مقابله با خطر قریب الوقوع از گسترش سریع بیماری همه گیری کرونا بر زندگی شهروندان احوازي، در ازای غفلت و بی تفاوتی رژیم ایران است.

در حالی که آمارهای غیر رسمی تایید می کنند که تعداد مبتلايان و قربانیان بیشتر از آن چیزی است که دولت ايران اعلام کرده است ، رژیم پافشاری می کند که طرح قرنطینه را اجرا نكند.

مقامات ارشد دولت به سرپرستی حسن روحانی، همواره اظهار داشته اند که “ویروس توسط آمریکا ایجاد شده است، بنابراین مردم نباید این (خصومت) را با ترس و وحشت برآورده کنند ؛ بلکه باید زنده بمانند و با آنها همزیستی کنند.

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز اين كم كاريهاي متعمدانه نظام ايران را محكوم مي كند. با توجه به عدم تحمل مسئوليت توسط رژیم ایران یا یك طرف مسئول كه دارای دیدگاه راهبردی در مواجهه با این خطر قریب الوقوع ابتكار مردم احواز علیرغم امكانات ساده، اما این یک گام مهم برای ابراز اراده زندگی است ، که همین امر باعث می شود این مردم در برابر نظام ايران که وجود آن یک قرن زندگي احوازيها را مورد هدف قرار داده است استقامت کنند.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

 

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin