دادخواهی احوازیها درحمایت از بازداشت شدگان

image

29 Jul 2020

شکم های خالی…

دادخواهی احوازیها درحمایت از بازداشت شدگان احوازی در زندان های دانمارک و هلند

جمعی از احوازی ها مقیم در آلمان از روز ۲۰ جولای در اعتراض به ادامه بازداشت سران احوازی در دانمارک و هلند دست به اعتصاب غذا زدند

 

از جمله  این بازداشت شدگان حبیب جبر و برادرش ناصر جبر و یعقوب تستری خبرنگار و عیسی فاخر مجری شبکه احوازنا هستند.

 

اعتصاب کنندگان رایزنی با دیگر احوازی ها برای تشکیل یک جبهه واحد در مقابل رژیم ایرانی که میخواهد مسئله احواز را از طریق تسویه حسابهای سیاسی مشکوک به نفع خود مصادره کند، ادامه دارد .

 

آنها با تاکید بر اینکه جنبش شکم های خالی پیامی برای رژیم ایران و همدستان او میباشد که خیزش مردم احواز جهت دادخواهی متوقف نشده است. همچنانی که مردم قهرمان ما در داخل با رشادت راه دادخواهی را ادامه میدهند، احوازی های خارج از وطن هم در مقابل نیرنگ ها و نقشه های شوم شما دست بسته نخواهد ماند.

 

و نیز اشاره کردند که اعتصاب غذا تنها وسیله ی ما نیست بلکه گامی در مسیر طولانی است که به دنیا بگوییم  که موضوع احواز فراموش نشده است و ما با استفاده از شیوه های  مسالمت آمیز برای آزادی بازداشت شدگان احوازی تلاش میکنیم.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

دادخواهی احوازیها درحمایت از بازداشت شدگان شدگان احوازی در زندان های دانمارک و هلند

شکم های خالی...  دادخواهی احوازی ها در حمایت از بازداشت شدگان احوازی در زندان های دانمارک و هلند

 

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin