خطرناک ترین آنها فقر است

image

29 Jul 2020

خطرناک ترین آنها فقر است

آقای کعبی شرایط اسفناک مردم احواز در ژنو را فاش می کند.

 

حکیم کعبی، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر احواز، از شرایط غم انگیز مردم احواز در جهل و بنجمين جلسه شورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل در ژنو پرده برداشت.

 

کعبی با تأکید بر اینکه سازمان دفاع از حقوق بشر، افزایش بی سابقه میانگین فقر در احواز را رصد کرده است ، خاطرنشان کرد این مسئله به یک معضلی تبدیل گشته که زندگی احوازی ها را تحت تأثیر قرار می دهد و خطرناکترین مسئله براساس آمارهای رسمی صادر شده توسط خود مقامات ایرانی میباشد.

 

رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر احواز با بیان این که این منطقه به حاشیه رانده شده و به دلیل غفلت دولت و عدم بازسازی شهرها و روستاهایی که در جنگ ایران و عراق نابود شده اند، گفت احواز از نظر جمعیت حاشیه نشین که در آن یک میلیون نفر تخمین زده می شود در رتبه سوم ایران قرار دارد.

 

وی خاطرنشان کرد بیش از 50 درصد از این جغرافیا زیر خط فقر زندگی می کند و حدود 10 هزار دستفروشان در بازارهای محلی احواز پخش می شوند که تحت پوشش بیمه نیستند.

 

وی بر مشکلات كشاورزان احواز كه محصولات زراعی آنها در اثر سیلهای مخرب عمدی نابود شده و منجر به خسارات سنگينی شد، تاکید کرد . در همين زمان به معضل عدم پرداخت حقوق كارگران شهرداری و شركت های همچون هفت تپه اشاره نمود.

 

کعبی خطاب به گزارشگر ویژه درباره فقر شدید و حقوق بشر ، اظهار داشت بسیاری از شهروندان اهوازی امید زندگی را از دست داده اند ، با اشاره به اینکه آمار رسمی مقامات ایران حاکی از آن است که خودکشی های ناشی از فقر در احواز بین 5 تا 6 نفر در هفته می باشد این در حالی است که نرخ بیکاری از 50 درصد فراتر می رود.

 

رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر احواز تأکید کرد اوضاع داخل احواز نیاز به یک بررسی جامع دارد ، با توجه به بدتر شدن اوضاع اقتصادی به دلیل کرونا ، به طوری که امور از کنترل خارج نشوند و اتفاقهای ناخوشایند به بار بیاید .

آقای کعبی در پایان سخنان خود از گزارشگر ویژه در مورد فقر شدید و حقوق بشر خواست که این موارد را در تهیه گزارش خود درباره فقر شدید در احواز در نظر بگیرد.

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

خطرناک ترین آنها فقر است

خطرناک ترین آنها فقر است آقای کعبی شرایط اسفناک مردم احواز در ژنو را فاش می کند.

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin