حمله وحشیانه به نویسنده احوازی منجر به شکستن بازوی مادربزرگش شد

image

14 Jan 2021

حمله وحشیانه نیروهای امنیتی منجر به دستگیری نویسنده احوازی عباس ساعدی و شکستن بازوی مادربزرگش شد

 

 در صحنه ای که چهره زشت رژیم ایران را آشکار می کند ، نیروهای امنیتی رژیم ایران به شیوه ای وحشیانه روز چهارشنبه 11/11/2020 به منزل نویسنده احوازی عباس ساعدی یورش بردند و وی را به مقصد نامعلومی بردند.

 

در جزئیات که منابع حقوق بشری در داخل احواز گفتند  نیروهای امنیتی دقیقاً ساعت 7 صبح در یک حمله شدید به خانه “ساعدی” در شهر حمیدیه یورش بردند و هنگامی که مادربزرگ وی خواست تا از آنها علت دستگیری را جویا شود ، آنها دست او را شکستند.

وی تأکید کرد که نیروهای امنیتی با توسل به خشونت در هنگام اقتحام ، تلفن های همراه همه اعضای خانواده توقیف کردند و خاطرنشان کرد که وضعیت مادربزرگ “السعدی” ناپایدار است و آنها مجبور شدند او را روی دستگاه تنفس بگذارند.

طبق همین منابع ، نویسنده و فعال مدنی عباس ساعدی – سی ساله و مجرد – از موقعیت بالایی اجتماعی در شهر حمیدیه برخوردار است.

به نوبه خود ، سازمان دفاع از حقوق بشر احواز ، یورش وحشیانه علیه خانواده نویسنده احوازی عباس ساعدی و حوادث تاسف بار همراه آن را محکوم می کند.  حمله به یک پیرزن درمانده میزان انحطاط رژیم ایران و دستگاه سرکوبگر آن را نشان می دهد.

این سازمان تأكید می كند مسئولیت  آنچه در سرزمین احواز  رخ می دهد ، نه تنها فقط بر رژیم ایران است ، بلكه عواقب آن بر عهده جامعه جهانی است كه ساكت می ایستد و نظاره گر جنایات ایران علیه مردم بی دفاع احوازی است.

این سازمان تأکید می کند که بی تفاوتی جهانی نسبت به جنایات ایران بدون شک منجر به سرکوب گسترده خواهد شد و غیرنظامیان غیر مسلح را در احواز رنج می دهد و به رژیم ایران این احساس را می دهد که از مواجهه با عدالت نمی ترسد.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin