مردم غیرانیه استانداری را برای حل نکردن مشکل بحران کمبود آب متهم میکنند.

image

16 Aug 2020

مردم غیرانیه استانداری را برای حل نکردن مشکل بحران کمبود آب متهم میکنند.

 

مردم غیزانیه به دلیل تعلل استانداری در حل مشکل کمبود آب و کمبود مداوم آن برای سالها ، انتقادات شدیدی را علیه فرمانداری در احواز داشتند.

 

به گفته های منابع ‘سازمان دفاع از حقوق بشر احواز ‘این افراد استانداری را برای تعهدات دروغین به منظور تثبیت پایداری و ارادت مردم و فرو ریختن خشم آنها، متهم کردند.

 

و استانداری پیش از این قول داده بود كه در 24 ساعت آینده پس از قطع شدن جاده اصلی برای اعتراض به قطع مداوم آب ، مسأله آب را حل كند و رژیم ایران خواسته های آنها را نادیده گرفت و همین امر منجر به وقوع درگیری های خونین بین مردم و نیروهای رژیم ایران شد و بحران تا به امروز برطرف نشده است

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز ، تایید می کند که رژیم ایران بارها وعده های دروغین داده و سرکوب در نقاط دیگر برای مقابله با وضعیت تنش و خشمی که در بین مردم حاکم ، و در حال افزایش است بطوریکه آنها جز نژاد پرستی چیزی از رژیم ایران به دست نیاوردند.

 

این سازمان خاطر نشان میکند که شهر ها و روستاهای احواز از همه امکانات شاهد وضعیت کمتری نسبت به سایر شهرهای دیگر در ایران هستند چه در نبود خدمات درمانی، نبود پروژهای آموزشی ،بیکاری شدید و پایین بودن شرایط معیشت و چه در حاشیه نشینی عمدی و در سرصدر مشکلات مردم بحران کمبود آب آشامیدنی در این مناطق است.

 

این سازمان بر لزوم مداخله و اقدامات بین المللی برای فشار آوردن به رژیم ایران و متوقف کردن اقدامات نژادپرستانه آن علیه مردم احواز از طریق اقدامات واقع گرایانه تأکید می کند و نه فقط اکتفا کردن به صدور بیانیه های برای محکوم کردن .

 

سازمان دفاع از حقوق بشر

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin