سازمان دفاع از حقوق بشر الاحواز  فرارسیدن عید سعید فطر را به مردم احواز تبریک می گوید.

image

24 May 2020

سازمان دفاع از حقوق بشر الاحواز  فرارسیدن عید سعید فطر را به مردم احواز تبریک می گوید

سازمان دفاع از حقوق بشر الاحواز حلول عید سعید فطر را به مردم احواز مستقر در داخل و خارج از آن تبریک می گوید ، امیدواریم که خداوند خیر و برکات خود را بار دیگر بر ملت های عربی و اسلامی نازل گرداند.

 

همچنین تبریک به همه زندانیان دلاور در زندانهای رژیم ایران ، مجروحان ، خانواده ها ، مادران و فرزندان شهدای عالیقدر تبریک ویژه و صمیمانه ای را تقدیم می کنیم. از خدواند عزوجل خواستاریم که آزادی را در سرتاسر سرزمین احواز عزیز گسترش دهد و  همه زندانیان را از قید و بند این رژیم آزاد گرداند.

 

این سازمان به نوبه خود پایداری خانواده های زندانیان در دوران اسارت عزیزان خود و  تحمل رنج ،مشکلات و تبعات جدایی از آنها ، ارج می نهد. و از توده های مردم الاحواز در داخل و مقیم در خارج می خواهد که وحدت، همبستگی و همیاری و مساهمت بیشتری را در شرایط استثنایی به دلیل شیوع ویروس کرونا  (Covid-19) از خود نشان دهند.

 

همچنین از همه شهروندان خواستاریم با اقدامات پیشگیرانه و حفظ فاصله گذاری اجتماعی برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا، پیروی کنند، و بر لزوم ماندن در خانه و دوری از تجمعات تا آنجایی که امکانپذیر باشد، تأکید مینماید و به تبریک با  استفاده از رسانه های اجتماعی بسنده کنند.

 

این سازمان تأکید می کند که از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق مردم الاحواز و عزت و آزادی زندانیان احوازی در بند رژیم ایران ، دریغ نخواهد کرد.

 

همچنین از سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهد تا فشارهای خود را بر رژیم ایران ادامه دهند تا زندانیان در زندانهای این رژیم بتوانند فرزندان و خانواده های خود را ملاقات کنند.

 

همچنین از سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر تقاضا دارد به فشارهای خود بر رژیم ایران ادامه دهند تا زندانیان در زندانهای این رژیم بتوانند به حق ملاقات با فرزندان و خانواده های خود دست یابند.

 

سازمان الاحواز برای دفاع از حقوق بشر

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin