بیانیه فوری

image

12 Feb 2017

پيام محكوميت: سازمان دفاع ازحقوق بشرالأحواز، تجاوز نيروهای امنيتی ايران رادر شهر الفلاحيه (شادگان) محكوم مينمايد.

سازمان احوازی مدافع حقوق بشر، همچنین گشودن آتش ازسوی نيروهای امنيتی ايران برروی مردم عرب شهرستان الفلاحيه دربعدالظهر روز پنجشنبة ٩فبرايرجاری، كه منجر بشهادت حسن ياسرآلبوعبيش 26 ساله متاهل ودارای یک فرزند، ومجروح شدن سه تن ديگر بنامهای سيدعلی حيدر الموسوی وسيدرضا حيدر الموسوی وكاظم منيعات گرديد، رابشدت محكوم مينمايد.

شايان ذكراست نيروهای امنيتی ايران ازتحويل دادن جسد شهيدحسن ياسر آلبوغبيش وخاكسپاری آن در الفلاحية وياشهرهای تابعة الاحواز خوداري نمودند. گفته ميشود؛ نيروهای امنيتی ايران شرط تحويل جسد شهيد را دفن آن در شهرستان قم (صدكيلومتري طهران و هشتصد كيلومتري الفلاحية) اعلام كرده اند.

سازمان مدافع حقوق بشر الاحواز، ضمن محكوم كردن اين جنايات بشری در حق شهروندان عرب الاحواز، اينها را جنايات جنگي بحساب اورده وخواستار مداخله سريع سازمان ملل متحد برای توقف اين گونه اعمال غیر انسانی وبدور از قوانین ملل تلقی نموده وهمچنین خواستار پايان دادن به سياست هاي خصمانه ايران در قبال ملت عرب الاحواز ميباشد، کما اینکه ازتمام سازمانهای حقوق بشر  خواستار اتخاذ تصميمي در قبال نقض حقوق بشر در الاحواز که در  رابطه با جنايت های اخیر حكومت ايران و ادامه نقض حقوق بشر که منجر به ارتكاب جنايتهاي بيشمار در حق مردم عرب الاحواز ميباشد.

نویسنده: جاسم آلبوغبیش

 

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin