عمران روشانی ، شهروند احوازي به دلیل نژادپرستی رژیم ایران خودکشی کرد

image

17 Aug 2020

از پرداخت حقوق او خودداری کردند که ….

 

 عمران روشانی ، شهروند احوازي به دلیل نژادپرستی رژیم ایران خودکشی کرد.

 

خودکشی شهروند احوازی ، عمران روشانی ، ناشی از فشار روحی و روانی بود که مقامات رژیم ایران بعد از اینکه از  پرداخت حقوق وی برای مدت سه ماه امتناع ورزند.

 

منابع حقوقی گفتند که شرایط روحی و روانی  شهروند عمران روشانی بخاطر اقدامات نژادپرستانه رژیم و وضعیت بد معیشتی و  اقتصادی و فشار روحی بسیار بد شده بود ،و در شرایطی که درهای امید را بر خود و خانواده اش بسته میدید و توانایی تامین مایحتاج زندگی خود و خانواده اش نداشت ، در تاریخ دوم ژوئن در چاه نفت F19 در محل کارش خود را به دار آویخت .

 

این منابع اظهار داشتند كه عمران روشانی – كه در چاه نفت (F19) شركت نفت هویزه كار می کرد – از پیمانکار و مسئول شرکت درخواست حقوق معوقه خود را میکند،  اما آنها از پرداخت حقوق دیرهنگام او به مدت سه ماه امتناع میکند.

 

کارگران شاغل در این شرکت به سازمان دفاع از حقوق بشر احواز  اعلام میکنند  که حقوق  دریافتی کارگران کفاف هزینه های یک هفته زندگی آنها هم نیست.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز تأیید می کند که اینگونه خودکشی ها بواسطه حاکمیت ظالمانه  نظام ایران  و ایجاد شرایط رقت بار اقتصادی و اجتماعی  و افزایش بیکاری و فقر گسترده، بطور مکرر در احواز افزایش یافته است.

 

این سازمان خاطرنشان می کند که تشدید فاجعه خودکشی در احواز هر روز ابعاد وسیع تری می گیرد ، زیرا شامل خانواده ها و رده های سنی مختلف شده و به یک فاجعه انسانی تبدیل می شود.همچنین افزایش خودکشی ها در احواز را به فشارهای مداوم ناشی از رژیم ایران و سیاست های جنایتکارانه آن در قبال مردم الاحواز نسبت می دهد.

 

از مطالب فوق ، سازمان دفاع از حقوق بشر احوازی از سازمانهای حقوقی درخواست می کند  تا پدیده خودکشی را برجسته  و پیگیری کنند  که این امر در طیف گسترده ایی و نه تنها در احواز افزایش یافته بلکه شامل همه مناطق اقوام غیر فارسی و جغرافیای عمومی ایران است.

 

این سازمان از جامعه جهانی می خواهد تا وظایف قانونی خود را به منظور تحت فشار قرار دادن رژیم ایران برای ممانعت از اقدامات بدخواهانه خود که موجب پدید آمدن بسیاری از مشکلات از این دست در جامعه احوازی شده است ، به انجام برساند.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin