بعد از تبعید اجباری، رژیم ایران عارف شموسی شهروند احوازي را بازداشت کرد

image

20 May 2020

بعد از تبعید اجباری، رژیم ایران عارف شموسی شهروند احوازي را بازداشت کرد

نیروهای اطلاعاتی رژیم ایران براي ايجاد رعب و وحشت بار ديگر به شهر بوشهر هجوم آوردند.

منابع محلی اعلام کردن که نیروهای رژیم ایران پس از هجوم به خانه عارف شموسی فرزند جاسم در شهر بوشهر  شهروند  احوازي را دستگیر کردند.

 

به گفته سازمان دفاع از حقوق بشر احواز، آقای شموسی ‘سی و پنج ساله با یک فرزند در ملکیه ” ملاشیه یکی از مناطق پایتخت  احواز” زندگی می کردند و بعد از هجوم های مکرر و آزار و اذیت های رژیم ایران باعث شد که وی به همراه تعدادی از دوستان ‌و خانواده های خود به شهر بوشهر  مهاجرت کند.

 

با وجود تبعید اجباری وی به خارج از شهر، با این حال، به گفته منابع محلی ، جوانان و خانواده های آنها از تهدیدات رژیم و هجوم های پی در پی توسط امنیت اطلاعاتی ایران ادامه داشت.

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز به نوبه خود اصرار رژیم ایران برای ادامه رویکرد مبتنی برای ایجاد مستعمل ،تحریک‌ اختلافات مذهبی و  قومی، مذهبی و فرهنگی مردم  احواز را محکوم‌ می کند.

 

اين سازمان تایید میکند که رژیم ایران با آواره کردن اجباری خانوارها و جدا کردن آنها از یکی دیگر ،ساختار و نظام اجتماعی جامعه احواز و برچیدن آن را هدف قرار داد و از بازدید مردم از طریق اقدامات غیر انسانی نسبت به آنها جلوگیری میکند.

 

این سازمان معتقد است که رژیم ایران حقوق مردم احواز پايمال كرده و همه قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي را که توسط این رژیم امضاء شده است زير با كذاشته است.

 

همچنین از جامعه جهانی میخواهد که برای متوقف کردن تخلفات نظام ايران عليه مردم احواز وارد عمل شوند و خواهان احترام به قوانین و حقوق بین المللی و قوانین حقوق بشر و برآورده کردن مطالبات زندانیان  احوازي  اقدامات فوري انجام دهند.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز خواستار صدور بیانیه ای همه تخلفات رژیم ایران علیه زندانیان احوازي و است بيانيه اي كه ايران را وادار به احترام به قوانین و میثاق های حقوق بشر، آزادی دین و آزادی بیان کند.

سازمان  احواز برای دفاع از حقوق بشر

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin