بریحی، قربانی حقوق پایمال شده زنان

image

09 Jul 2020

براساس منابع حقوق بشر ، قتل زن احوازی به نام فاطمه بریحی توسط بستگانش پس از فرار از ازدواج اجباری در ایران.

فاطمه بریحی ، قربانی حقوق پایمال شده زنان تحت لوای رژیم ایران است.

 

این منابع به سازمان برای دفاع از حقوق بشر احواز گفته اند كه فاطمه بریحی با پسر عموی خود به اجبار ازدواج كرده بود و پس از مدتی نتوانستد این ازدواج اجباری خود را ادامه دهد ، تصمیم گرفت كه به دور از خانواده خود از شهر آبادان به منطقه دیگر فرار كند.

 

این منابع تأیید کردند که مقامات رژیم ایران علیه جنایتی که جامعه احوازی را به لرزه درآورد ، اقدامی نکردند و برای محافظت از زنان دخالتی نکردند.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز معتقد است که موضوع قتل زن احوازی ، فاطمه بریحی ابعاد مختلفی را به همراه دارد ، مهمترین آنها این است که اقدامات سرکوبگرانه انجام شده و تحمیل شده توسط رژیم ایران نسبت به نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر و سرکوب زنان و ظلمهای اجتماعی و سیاسی آنها مانعی برای رسیدن به حقوق غصب شده فاطمه بریحی در نتیجه آداب و رسوم و سنن قدیمی است.

 

همچنین ، اگر رژیم ایران قوانین سختگیرانه ای برای حمایت از زنان وضع کند ، هیچ کس جرات نزدیکی به آنها و کشتن آنها را ندارد. کسی که مانع مجازات مجرم میشود به مثابه یک حرکت توهین آمیز است.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز خاطرنشان می کند سرکوب روشنفکران و فعالان توسط رژیم ایران که وظیفه اشاعه آگاهی در بین احوازی ها را بر عهده داشته اند ، بطور غیرمستقیم در گسترش آداب و سنتهای غلط ناشی از تعصب بیجا و جهالت در جامعه احوازی نقش داشته اند.

 

این سازمان جنایات فجیع را یک نتیجه طبیعی از تبعیض و نژاد پرستی است که رژیم ایران علیه مردم احواز اعمال می کند ، از جمله تعطیلی مدارس ، جلوگیری از آموزش و گسترش عمدی جاهلیت ، فقر و بیکاری ، که همه اینها به وخامت اوضاع اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در جامعه احواز منجر شده است.

 

نمی توان از این نکته غافل شد که ، از زمان روی کار آمدن خمینی ، او آگاهانه قوانین مربوط به خانواده و زنان را لغو کرد ، و با این کار او تمام مزایایی را که زنان تا آن زمان به دست آورده بودند و بسیاری از آنها حقوق زنان را تضمین می کردند را ِلغو نمود. مانند حق طلاق ، حضانت فرزند و غیره.که این امر زنان را در معرض خشونت و جنایت قرار داد.

 

بر این اساس ، سازمان دفاع از حقوق بشر احواز رژیم ایران را مسئول قتل زن احوازی (بریحی، قربانی حقوق پایمال شده زنان) می داند

 

این سازمان اعلام می کند که بر هیچکس پوشیده نیست که رژیم ایران از یک دیدگاه  فاشیستی عمیقی رنج می برد که منجر به هدر رفتن حقوق زنان و به ویژه اقلیات شده ، که این امر مستلزم بیداری نهادها و سازمان های ذیربط برای حمایت از زنان احوازی است.

 

این سازمان ، از بخشهای  پیشرفت زنان (DAW) ، مؤسسه بین المللی تحقیقات و آموزش پیشرفت زنان (INSTRAW) ، دفتر مشاور ویژه مسائل جنسیتی و پیشرفت زنان (OSAGI) و صندوق توسعه ملل متحد برای زنان (UNIFEM) خواستار توجه بیشتر به موضوع زنان احوازی و رنج آنها که باعث پایمال شدن حقوق و عزتشان در زیر فشار رژیم فاشیستی ایران شده است.

 

  سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

 

 

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin