اقدامی تحریک آمیز علیه عربهاي احواز

image

28 Jun 2020

در اقدامی تحریک آمیز …

رژیم ایران قصد دارد نام غیزانیه را به نام قاسم سلیمانی تبديل کند

 

در اقدامی تحریک آمیز  علیه عربهاي احواز، رژیم ایران نام قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه سابق ایران را بر روستای غیزانیه نامگذاری کرد.

 

قاسم سلیمانی ، که در جریان حمله موشکی آمریکا که کاروان او را در عراق در ژانویه امسال مورد هدف قرار داد و ترور شد ، معمار پروژه ایران در خاورمیانه و جنایتکار جنگی است که نام وی با تروریسم و بسیاری از جنایات که در حق عربهاي احواز ، سوریه ، عراق و یمن به همراه داشته است.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز تأیید می کند که نامگذاری قاسم سلیمانی بر غیزانیه در چارچوب سیاست تغییر بافت جمعیتی است که توسط رژیم ایران در احواز دنبال می شود.

 

با اشاره بر این که رژیم ایران طی سالهای گذشته به دنبال تغییر هویت و تغییر دادن نامهای عربی منطقه به نامهای فارسی و گسترش شهرکهای فارس نشین،  به دنبال ویران کردن شهرها و روستاهای احواز بوده است.

 

این سازمان تأکید می کند که روایت  تبلیغ شده توسط رسانه های رژیم ایران مبنی بر اینکه مردم روستا کسانی هستند که خواستار تغییر نام این روستا بودند را دروغ محض و بی اساس است و بر پایبندی مردم احواز به هویت عربی خود تأکید می کند.

 

بخش غیزانیه یکی از مناطق مهم در احواز به حساب می آید ، جایی که جمیعت بیش از 50،000 نفر و 90 روستا را شامل  می شود و رودخانه کارون در نزدیکی آن واقع شده است.

 

این منطقه  حدود 800 حلقه چاه نفت ، بیش از 20 شرکت در بخش های نفتی صنعتی برای استخراج و نفت روزانه برای تغذیه اقتصاد رژیم ایران استخراج می شوند که مهمترین آنها عبارتند از: مارون 1 ، مارون 3 ، مارون 4 و مارون 6.

 

بررسی های میدانی نشان می دهد که تعداد روستاها به ۷۵  روستا کاهش یافته است و مهاجرت ساکنین ۱۵ روستا به مناطق دیگر و آن به دلیل بحران کمبود شدید آب ، این همان چیزی است که رژیم ایران به دنبال آن است.

 

رژیم ایران با نادیده گرفتن مشکلاتی از قبیل بیکاری و بحران آب آشامیدنی که مشکل اصلی این منطقه است حقوق آنها را نقض میکند.

 

بر این اساس سازمان دفاع از حقوق بشر احواز ، ادامه سیاست تبعیض آمیز و نژادپرستانه خود علیه مردم احواز در چارچوب یک برنامه منظم با هدف تفسیر آن ، تغییر بافت دموگرافیک آن ، از بین بردن هویت عربی و مبارزه با هر چیزی مربوط به میراث و فرهنگ عرب در این منطقه را توسط رژیم ایران محکوم میکند.

 

این سازمان از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد می خواهد تا به فشار بر رژیم ایران ادامه دهند تا همه اشکال تبعیض نژادی و آزار و اذیت و جنایلت که روزانه بر مردم عرب احواز میشود را متوقف کنند.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

 

اقدامی تحریک آمیز علیه عربهاي احواز

اقدامی تحریک آمیز علیه اعراب احواز

اقدامی تحریک آمیز علیه عربهاي احواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin