افزايش بازداشت اهل سنت در احواز

image

14 Jan 2021

آزار و شکنجه در حال انجام…

 

افزايش بازداشت اهل سنت در احواز

نیرو های امنیتی رژیم ایران پس از یورش به خانه سه فعال اهل سنت در منطقه ملاشیه احواز ،آنها را دستگیر کردن

منابع حقوق بشری گزارش دادند که نیروهای رژیم به شیوهای وحشیانه به خانه های بازداشت شدگان يورش آورده و آنها رابه شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند قبل از اینکه آنها را به مکان نامعلومی برسانند.

این منابع اظهار داشتند که اسامی  بازداشت شدگان عبارتند از :

جلیل  خیون الکروشاوی، سی و شش ساله

علی العموری، بیست و چهار ساله

صدیق الخزرجی، بیست و سه ساله.

وی دلیل این دستگیری را آزار و شکنجه فرقه ای اعمال شده توسط رژیم ایران دانست و خاطرنشان کرد علی العموری بازداشت شده به دلیل ملحق شدن به مذهب سنی سابقه بازداشت داشت.

از طرف خود، سازمان دفاع حقوق بشر الاحواز، کارزار ناعادلانه ای را که آزادی دین و اعتقاد به الاحواز را هدف قرار داده است، محکوم می کندو با گسترده شدن مذهب سنت، به دفعات ان افزایش می یابد.

این سازمان خاطر نشان می کند که بازداشت شدگان احوازی هنوز ب اتهامات گسترده و مبهمی کیفری رو برو هستند که در نهایت پس از انجام دادگاههای نمایشی فاقد حداقل عناصر عدالت،منجر به بی عدالتی آشکار می شود، که خواستار اقدامات فوری حقوق بشری و اقدامات بین المللی برای رفع بی عدالتی هزاران نفر از خانواده ها و فرزندان خود در زندان.

این سازمان تایید می کند که اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران علیه مردم احواز نقض پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در (سال 1966) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصکیب شد، حق آزادی دین و عقیده.

ماده 18 پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل چهار ماده در این زمینه است یعنی:

1.هر انسانی حق آزادی اندیشه، وجدان و دین دارد.این شامل آزادی او در ادای دین ،آزادی در ادای هر دین یا اعتقادی است که انتخاب می کند و آزادی بیان و دین و اعتقاد خود به عبادت،آئین ها، عمل و تعلیم و تربیت، به تنهایی یا با یک گروه در انظار عمومییا جداگانه.

2.هیچ کس نباید تحت فشار و اجباری قرار گیرد که موجب خدشه در آزادی او در پذیرش دین و آزادی در ادای دین و مذهب به انتخاب خود شود.

3.آزادی اشخاص در بیان دین یا اعتقاد خود ممکن است منوط به محدویت های اعما شده توسط قانون باشد که برای محافظت از امنیت عمومی،نظم عمومی،بهداشت عمومی،اخلاق عمومی یا حقوق، آزادی های اسامی دیگران لازم است.

سرانجام،این سازمان از جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد می خواهد تا رژیم ایران را تحت فشار قرار دهند تا محیطی امن و عادی و زندگی مناسب و معقول برای مردم الاحواز فراهم شود ،و به گونه ای که انجام آداب و رسوم عبادی بدون کو چکترین آزار و استرس را تضمین کند.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر الاحواز.

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin