اعتراضات کشاورزان در احواز

image

21 Jun 2020

اعتراضات صدها کشاورز عرب روبروی ساختمان استانداری

اعتراضات کشاورزان در احواز

صدها کشاورز عرب روز شنبه مورخ 6/6/ 2020 روبروی در مقابل ساختمان استانداری در الاحواز ، در اعتراض به سیاست رژیم ایران در مدیریت آب و تصمیم به ممنوعیت کشت برنج صادر شده توسط وزارتخانه انرژی و کشاورزی تجمع  کردند.

 

در این اعتراضات کشاورزان در احواز، کشاورزان از ساعات اولیه صبح در مقابل استانداری  تجمع کرده و پلاکاردهایی را در محکومیت تصمیمات به منحرف کردن مسیر رودخانه ها و کاهش میزان آب در مناطق عربی در دست داشتند.

 

آنها براعتراض قطعی خود نسبت به تصمیم ناعادلانه رژیم ایران که ممنوعیت کشت برنج در الاحواز در دوره تابستان به دلیل کمبود آب ، که این امر باعث خسارات سنگین برای بیست هزار خانوار عرب میشود را تأئید کردند.

 

یكی از مهمترین منابع درآمد خانواده های احواز ، كشت برنج است.  که  تنها منبع درآمد با توجه به وخامت اوضاع زندگی ، شرایط اقتصادی و اجتماعی در نتیجه سیاستهای مخرب رژیم ایران بشمار میرود.

 

نمایندگان الاحواز در مجلس شورای اسلامی ایران بارها و بارها از بی توجهی مسئولین در موضوع  آب در الاحواز گلایه کرده اند که باعث ضرر زیادی به شهروندان از جمله خشکسالی و مرگ و میر صدها دام، وارد کرده است ، با اشاره به اینکه رژیم چندین بار قول حل مشکل را داده بود ، اما وعده های خود را عملی نکرد.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز تأیید می کند که سیاست تشنگی رژیم ایران علیه کشاورزان عرب نقض آشکار حقوق بشر است و  این امر باعث افزایش بحران های اقتصادی و نرخ فقر در شهرهای الاحواز خواهد کرد .

 

این سازمان ابراز نگرانی عمیق خود را در مورد سیاست رژیم ایران که در مرحله ی اول مردم الاحواز را هدف قرار داده و قصد دارد پروژه های مهاجرت اجباری و شهرک سازی را از طریق قطع آب و نابودی اراضی کشاورزی در الاحواز، انجام دهد.

 

و از جامعه جهانی  را تقاضا دارد تا با مداخله سریع ،جلوی سردرمداران رژیم ایران حدی قرار داده شود و برای محاکمه آنان پیگیری لازم انجام شود، درضمن از نهادها و سازمانهای حقوق بشری درخواست دارد تا فاجعه کشاورزان الاحواز را بیشتر مورد توجه خود قرار دهند.

 

سازمان دفاع از حقوق بشر احواز

 

اعتراضات کشاورزان در احواز، اعتراضات صدها کشاورز عرب روبروی ساختمان استانداري

اعتراضات صدها کشاورز عرب روبروی ساختمان فرمانداری

اعتراضات کشاورزان در احواز
اعتراضات صدها کشاورز عرب روبروی ساختمان استانداري

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin