اطلاعات ایران دو برادر از شهر سوس را دستگیر کرد

image

14 Jan 2021

به عنوان بخشی از کارزار  وحشیانه

…..

اطلاعات ایران دو برادر از شهر السوس(شوش)را دستگیر کرد.

 

اطلاعات ایران دو برادر علی و محمد الکعبی را از شهر السوس(شوش) در احواز دستگیر و بدون اطلاع از دلایل دستگیری یا اتهاماتعلیع آنها،آنها را به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

هفته گذشته یک گروه  تقویت شده از بخش اطلاعات سپاه به شهر السوس(شوش) حمله کردند و قبل از هدایت آنها به مقصد نامعلوم،به خانه آنها حمله وحشیانه کرد.

منابع حقوق بشری در داخل الاحواز تایید کرد که سرویس های امنیتی ایران ماه هاست که  درگیری  ودستگیری وحشیانه به راه انداخته که همه شهرها و روستا های الاحواز را تحت تاثیر قرار داده است،بدون اینکه اتهامی را برای بازداشت شدگان بیان کنند یا دلایل آن را توضیح دهند‌

سازمان دفاع از حقوق بشر الاحواز ادامه و استمرار بازداشت های مکرر در سر زمین های الاحوازی را محکوم می کند و خاطر تشان می کند که درب زندان برای همه گروه های مردم الاحواز گسترده شده است و حرمتی برای کودک،زن یا پیر زن وجود ندارد.

این سازمان تاکید می کند که رژیم ایران زندان را به خانه مخالفان تبدیل کرده و کلید آن لیستی از اتهامات جعلی است که گاه با هدف مهار هر گونه قیام الحوازی و ترور فعالان و گاه با هدف خاموش کردن و سرکوب آزادی بیان برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات خود علیه مردم الحوازی است.

وی با اشاره به اینکه نقض ایران در فهرست مجازاتهای جمعی با نقض کنوانسیون ژنو قرار دارد، از جامعه جهانی خواست که برای جلو گیری از جنایات رژیم ایران و متعهد کردن آن به میثاق ها و میثاق های بین المللی حقوق بشر، اقدامات فوری انجام دهند.

مقامات رژیم ایران با توحه به شیوع ویروس کرونا (Covid19) مسئولیت کامل زندگی زندانیان را بر عهده دارد، سازمان حقوق بشر الاحواز خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان، حذف اتهامات علیه آنها و اطمینان از پیگرد قانونی آنها هست.

سازمان دفاع از حقوق بشر الاحواز

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin