محيط زيست

image
نابودگران زندگی در احواز(اهواز) در سکوت مطلق جوامع حقوق بشرهمچنان به کار خود ادامه می دهند

10 Feb 2019

نابودگران زندگی در احواز(اهواز) در سکوت مطلق جوامع حقوق بشرهمچنان به کار خود ادامه می دهند تحولات زيست محيطي بصورت مستقل برای محیط زیست نه زیان بار و نه سود آور است در حالیکه آن جامعه ای که با پدیده های زیست محیطی و طبیعت در تعامل و ارتباط است می تواند از پدیده ها فرصت یا تهدید برای آن جامعه بسازد . همانطور که همه می دانند از زمان رضا شاه در ایران ایده ی کوچ اجباری عربها از احواز پایه ریزی شده است و تا به الان هر حکومت و دولتی که بر سرکار آمده است این سیاست کوچ و مهاجرت اجباری مردم احواز را دنبال کرده است تا بتوانند منابع طبیعی و ثروت خدادادی این منطقه را به تاراج برده و با نابود کردن حی

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin